Ejendomsfunktionærer

Elmehøjen 90-184, 8200 Aarhus N.

Afdelingen er tilknyttet det fælles områdekontor, Aarhus Nord.

Ejendomsfunktionærerne træffes på områdekontoret, som er beliggende Trige Centervej 26.

Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8623 1614.

Mail: omraade8@bf-ringgaarden.dk

Varmemester er Tonny. Derudover er ejendomsfunktionærerne Tom, Allan, Søren, Ole, Anders og Odinn ansat til at varetage beboerservice, pasning af de grønne arealer mm.

I dagligdagen er det primært Anders, som varetager arbejdet i jeres afdeling. 

Tonny Nielsen
Tom Gregersen
Allan W
Tonny Tom Allan
Soeren Bording
Ole Bundesen
Anders Pedersen
Søren  Ole   Anders
Odinn Birgisson
   
Odinn    


Følgende afdelinger er tilknyttet områdekontoret: Afd. 19 Trige Centervej, afd. 20 Trige Parkvej, afd. 24 Præsteager, afd. 25 ungdomsboliger Præsteager, afd. 27 ungdomsboliger Skelagervej, afd. 29 Økohuset Skejbytoften, afd. 32 Skejbyparken og afd. 38 Bakkehusene. I alt 623 boliger.