Bestyrelsen i afdeling 38

Elmehøjen 90 - 184

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

Bestyrelsen

Formand

Martin Meller Nielsen
afd38@bf-ringgaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Kamilla Kjær

Bestyrelsesmedlem

Bettina Broen Andreasen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Kjær Brønd Jensen

Bestyrelsesmedlem

Morten Baun Kjær

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen holder møde hver den 1. torsdag i måneden fra kl. 19.00-19.30 (dog ikke juli)