Bestyrelsen i afdeling 37

Grete Løchtes Gade 7, 8000 Aarhus Ø.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

 

Ghita Hagsten Saxbech
afd37@bf-ringgaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Emilie Berg Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Jonas Ruhoff

Bestyrelsesmedlem

Rune Harpøth

 

Bestyrelsesmedlem

Nyt afdelingsbestyrelsesmedlem

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke fast træffetid, men kan kontaktes ved at maile til afdelingsbestyrelsen.