Bestyrelsen i afdeling 36

Grete Løchtes Gade 1, 8000 Aarhus Ø.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

 

Mathias Mosegaard Andersen

afd36@bf-ringgaarden.dk 

Bestyrelsesmedlem

Laura Mark Gothe

Bestyrelsesmedlem

Sofie Haaland Kammer Jensen

Bestyrelsesmedlem

Maibrit Bossow Benndahl

Bestyrelsesmedlem

Sebastian Bøge

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke fast træffetid, men kan kontaktes ved at maile til afdelingsformanden.