Ejendomsfunktionærer i afdeling 32

Skejbyparken 66-76, 8200 Aarhus N.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder Herredsvang/Skejby kontoret.
Afdeling 21 Herredsvang, afdeling 27 Skelagervej, afdeling 29 Økohuset og afdeling 32 Skejbyparken er tilknyttet kontoret, hvor Kim er varmemester.
Derudover er ejendomsfunktionærerne Ole, Casper og Allan ansat til at varetage beboerservicen, det vil sige pasning af de grønne arealer, småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Det er primært Ole, som varetager det daglige arbejde i afd. 32.  

Kim Syndergaard Ole Bundesen Casper L Borg Allan Rode M
Kim Ole Casper Allan

 

VARMEMESTERKONTORET  
Ejendomsfunktionærerne træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende i afd. 21 på Rydevænget 113, part., 8210 Aarhus V. Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8615 7241 - omraade10@bf-ringgaarden.dk