Ejendomsfunktionærer i afdeling 24

Præsteager 66-128, 8200 Aarhus N.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Lystrup/Lisbjerg kontoret.
Afdeling 14B på Hedeskovvej, afdeling 14C Lystruplund, afdeling 28 og 31 i Ellebrinken alle i Lystrup og afdeling 24 og 25 i Præsteager samt afdeling 38, Bakkehusene i Lisbjerg, er alle tilknyttet kontoret, hvor Mogens er varmemester.
Derudover er ejendomsfunktionærerne Finn, Anders og Carsten ansat til at tage sig af det daglige arbejde såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

 

Mogens Brøchner Finn Skov Anders Pedersen
Mogens Finn Anders
 Carsten L    
 Carsten    

 

VARMEMESTERKONTORET  
Ejendomsfunktionærerne træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende i afd. 14C, Lystruplund 96, 8520 Lystrup. 
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8622 3199 - omraade5@bf-ringgaarden.dk