Ejendomsfunktionærer

Solbærhaven 2-102 og Kirsebærhaven 56-94, 8520 Lystrup

fdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Lystrup Øst.
Afdeling 23 Solbær-/Kirsebærhaven, afdeling 26 Bjørnholt og afdelingerne 33, 34 og 35, Lærkehaven, er tilknyttet kontoret, hvor Thomas er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionærerne Henrik P., Henrik S. og Mads ansat til at varetage beboerservicen, det vil sige pasning af de grønne arealer, småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Thomas Kofod Henrik Pedersen Henrik Stokholm Mads Houmann
Thomas Henrik P. Henrik S. Mads


VarmemesterkontoreT 
Ejendomsfunktionærerne træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende i afd. 26 på adressen Bjørnholt 1, 8520 Lystrup. 

Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8674 0300.

Mail: omraade11@bf-ringgaarden.dk