Bestyrelsen i afdeling 21

Herredsvang, 8210 Aarhus V.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Formand

Susanne O. Jensen
afd21@bf-ringgaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Jannie Kirk Verdelin

Bestyrelsesmedlem

Else Lund Tjørnild

Bestyrelsesmedlem

Bent Eilskov Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Benjamin Kirk Verdelin

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke fast træffetid, men kan kontaktes ved at maile til afdelingsformanden.