Ejendomsfunktionærer i afdeling 20

Trige Parkvej 1-39, 8380 Trige

I afdelingen er varmemester John Højsholt og to skiftende afløsere ansat til at varetage beboerservicen, det vil sige pasning af de grønne arealer, småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

   
     

 
VarmemesterkontoreT 
John træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende Trige Parkvej 39, kld.
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.30 på tlf. 88 83 56 30 - vm20@bf-ringgaarden.dk