Bestyrelsen i afdeling 19

Trige Centervej 12-76, 8380 Trige

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted af bo.

 

Bestyrelsen

Formand

Yvonne Nord Madsen
afd19@bf-ringgaarden.dk 

Bestyrelsesmedlem

Ann Szczürbak

Bestyrelsesmedlem

Ibrahim Eid

Bestyrelsesmedlem

Simon René Kjer Warming

Bestyrelsesmedlem

Bill Toft Sandberg

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke faste træffetider, men afdelingsformanden kan kontaktes pr. telefon eller pr. mail. Telefonnr. kan findes i det lokale beboerblad Treklang.