Ejendomsfunktionærer

Bogfinkevej 1-63, 8210 Aarhus V.

I afdelingen er varmemesteren Allan B. og ejendomsfunktionæren Allan Kammer ansat til at varetage beboerservice, pasning af de grønne arealer, vejlede og hjælpe beboerne m.m.


VarmemesterkontoreT 
 

Allan B. og Allan K. træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende på Bogfinkevej 13, kld., 8210 Aarhus V. 

Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 2513

Mail: omraade7@bf-ringgaarden.dk

 

Allan Bjoernsig WEB Allan Kammer
Allan B.  Allan Kammer