Ejendomsfunktionærer i afdeling 18

Bogfinkevej 1-63, 8210 Aarhus V.

I afdelingen er ejendomsfunktionærerne Allan og Mads ansat til at varetage beboerservicen, det vil sige pasning af de grønne arealer, småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Allan Bjoernsig WEB
Mads Houmann
 
Allan  Mads   

 

VarmemesterkontoreT 
Allan og Mads træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende på Bogfinkevej 13, kld., 8210 Aarhus V. 
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 2513 - omraade7@bf-ringgaarden.dk