Ejendomsfunktionærer

Holme Byvej/Holmesvinget og Holmevej, 8270 Højbjerg

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Holmekontoret.
Afdeling 15, på Holmevej m.fl., afdeling 15A på Holme Byvej m.fl. og afdeling 17 på Rundhøj Allé er tilknyttet kontoret, hvor Tommi er varmemester.
Derudover er ejendomsfunktionær Christoffer ansat til i fællesskab med Tommi at varetage pasning af de grønne områder og beboerservice, bl.a. småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Tommi Pedersen Christoffer Web
Tommi Christoffer


V
armemesterkontoreT 

Tommi og Christoffer træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende på Holmesvinget 2, kld., 8270 Højbjerg. 
Kontortid mandag, onsdag og fredag mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8627 1603 - omraade6@bf-ringgaarden.dk