Bestyrelsen i afdeling 15

Holmeparken, 8270 Højbjerg

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage beboernes interesser og sikre, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Ligesom det er afdelingsbestyrelsens opgave, i samarbejde med de øvrige beboere, at skabe rammer og aktiviteter, der gør afdelingen til et godt sted at bo.

 

Bestyrelsen

Formand

Pia Dambro
afd15@bf-ringgaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Niels Peter Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Susanne Vendelboe Kressel

 

træffetid
Afdelingsbestyrelsen har ikke fast træffetid, men kan kontaktes ved at maile til afdelingsformanden.