Ejendomsfunktionærer i afdeling 12

Stendalsvej 1-13, 8210 Aarhus V.

Afdelingen er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder for Charlottehøjkontoret.

Afdeling 7A på Møllevangs Allé, afdeling 8 på Fuglesangs Allé m.fl. og afdeling 12 på Stendalsvej er tilknyttet kontoret, hvor Mikael er varmemester.

Derudover er ejendomsfunktionærerne Margit, Tonny og Danny ansat til at tage sig af det daglige arbejde såsom at passe de grønne arealer, reparere småting i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Mikael Therkelsen Klaus Ernst Tonny Møller
Mikael Klaus Tonny

Danny Marianer WEB
   
 Danny    


VARMEMESTERKONTORET 
Ejendomsfunktionærerne træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende i afdeling 8, Dybedalen 1-3, part., 8210 Aarhus V. 

Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 9967.

Mail: omraade3@bf-ringgaarden.dk