Ejendomsfunktionærer

Skovvangsvej m.fl., 8200 Aarhus N.

Afd. 7B, 11 og 22 samt de to ungdomsboliger på havnen, afd. 36 og 37, er tilknyttet et fælles områdekontor, som vi kalder Trøjborg/Havnen-kontoret. Kontoret er placeret i afd. 11 på Nordre Ringgade. Varmemesteren Kim, de to ejendomsfunktionærer Lisbeth og Lars samt medhjælperen Jørn er ansat til at varetage beboerservicen, det vil sige pasning af de grønne arealer, småreparationer i boligerne, vejlede og hjælpe beboerne m.m.

Kim R Nielsen
Lisbeth Kjær
Lars Soerensen
Kim Lisbeth Lars

Jørn Nielsen
   
 Jørn    

 

VarmemesterkontoreT 
Kim, Lisbeth, Lars og Jørn træffes på varmemesterkontoret, som er beliggende på Ndr. Ringgade 87, kld., 8200 Aarhus N. 

Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 4429.

Mail: omraade9@bf-ringgaarden.dk