Sådan søger du bolig

Boligforeningen Ringgaarden er en del af AARHUSbolig. AARHUSbolig er et udlejningssamarbejde mellem alle almene boligorganisationer i Aarhus. Det betyder, at du kun skal stå på én central venteliste for at få adgang til 45.000 almene boliger i Aarhus-området.

Hvis du vil søge en bolig hos os, skal du stå på venteliste på www.aarhusbolig.dk.

I AARHUSbolig koster det:
- 100 kr. om året for at stå på venteliste og få e-tilbud via mail
- 300 kr. om året for at stå på venteliste og få tilbud som brevpost

Husk, at det er dit ansvar, at vi har det rigtige telefonnummer/e-mail og adresse.
Du kan ændre dine kontaktinformationer på Din Side på AARHUSbolig.

Din placering på AARHUSboligs venteliste 
1 Du har fortrin i den afdeling, du bor i
2 Du har fortrin i den boligorganisation, du bor i
3 I de øvrige boligorganisationer er du på lige fod med alle andre 

I hver kategori bestemmes rækkefølgen af din anciennitet (dato for tilmelding på ventelisten).

OBS: Du kan kun søge med fortrinsret, når du har boet i din nuværende bolig i 1 år (karenstid).
Du kan læse mere om ventelisten på AARHUSbolig.dk.

 

Hvis du søger ungdomsbolig

Hvis du vil søge en af Ringgårdens ca. 600 ungdomsboliger, skal du søge på www.ungdomsboligaarhus.dk, hvilket er gratis.
Ungdomboligaarhus.dk er et samarbejde mellem Kollegiekontoret, boligorganisationerne i Aarhus samt hovedparten af byens selvejende kollegier.