Her kan du komme foran i køen

I enkelte af Ringgårdens boligafdelinger er der særlige fortrin for visse ansøgere. På www.aarhusbolig.dk kan du finde alle de boligafdelinger, hvor det er muligt at komme foran i køen.


Afdeling 14C
 Lystruplund

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne har indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

1.  Arbejde - (Ansøgere i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge eller i flex-job de seneste 3 måneder)

     Uddannelse - (Ansøgere på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en erhvervsuddannelse med lærlingeløn)

2.  Par uden hjemmeboende børn

     +55 uden hjemmeboende børn - (Ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn under 23 år i husstanden)

 


 

Afdeling 18  Bogfinkevej

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne har indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

1.  Arbejde - (Ansøgere i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge eller i flex-job de seneste 3 måneder)

     Uddannelse - (Ansøgere på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en erhvervsuddannelse med lærlingeløn)

2.  Par uden hjemmeboende børn

     +55 uden hjemmeboende børn - (Ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn under 23 år i husstanden)

 


 

Afdeling 19 & 20  Trigeparken 

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne har indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

1.  Arbejde - (Ansøgere i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge eller i flex-job de seneste 3 måneder)

     Uddannelse - (Ansøgere på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en erhvervsuddannelse med lærlingeløn)

2.  Par uden hjemmeboende børn

     +55 uden hjemmeboende børn - (Ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn under 23 år i husstanden)

 


 

Afdeling 21  Rydevænget 

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne har indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

1.  Arbejde - (Ansøgere i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge eller i flex-job de seneste 3 måneder)

     Uddannelse - (Ansøgere på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en erhvervsuddannelse med lærlingeløn)

2.  Par uden hjemmeboende børn

     +55 uden hjemmeboende børn - (Ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn under 23 år i husstanden)

 


 

Klik her for at se listen over de øvrige boligafdelinger i AARHUSbolig, hvor der er mulighed for at komme foran i køen.