Vi forbedrer servicen

I Ringgården arbejdes der hele tiden på projekter, som skal styrke serviceniveauet - både i forhold til beboerne og beboerdemokratiet.

 


Velkomstpakke til nye beboere

Formålet med velkomstpakken er at tage godt imod nye beboere, sikre de får den fundamentale viden om det at bo i en almen bolig og de nødvendige formelle informationer. 
Et tværfagligt udvalg har udviklet velkomstmaterialet, der som udgangspunkt har et tæt samspil med vores hjemmeside - da en telefonisk rundspørge har vist, at ca. 85% ønsker, at materialet er tilgængeligt på hjemmesiden.
Den nye lejer vil kun modtage det allermest nødvendige: et velkomstbrev med informationer om afdelingen, kontrakt og fejl- og mangelliste. Dette suppleres af en vifte bestående af 10 kort, der giver beboeren de væsentlige oplysninger om, hvem man kan kontakte hvornår, samt teasere i forhold til emner, som man kan læse mere om her på hjemmesiden.Procedure
for klagesager

Vi har udarbejdet en ny procedure for sagsbehandling af klagesager, som er meldt ud til alle i organsationen og til alle beboere.
Formålet er at sikre, at alle kender proceduren for sagsbehandlingen, såvel som en ensarethed i behandlingen. Der er udarbejdet en folder, der beskriver proceduren samt udarbejdet et sæt standardskrivelser.
Du kan se proceduren for klagebehandling her.

 

 Klagesager Forside Folder

 Ny internetløsning en platform til videndeling

Målet med at udvikle en hjemmeside, der er integreret med Ringgårdens administrationssystem EG Bolig, er ønsket om en højere grad af åbenhed og servicering af beboerdemokratiet.
Løsningen giver afdelingsbestyrelsen adgang til at se afdelingens balance, budgetkontrol, kontokort samt de bilag, der er scannet ind via vores Webmodul.
Den integrerede løsning gør det også muligt at optimere serviceniveauet overfor beboerne, samt at sikre en mere åben og effektiv videndeling mellem de mange parter i organisationen.
Herudover er hjemmesiden Ringgårdens digitale visitkort og markedsfører de bærende værdier i Ringgården.