De fysiske rammer

Vores mål er at have større fokus på klimarenoveringer, fremtidssikring og at bygge boliger med en synlig grøn profil i nybygningsområder og i eksisterende bydele i Aarhus. Vi vil arbejde klimabevidst på alle områder og opstille visionære bæredygtige mål for fremtidige byggerier, renovering og drift, som fremmer en bæredygtig levemåde blandt vores beboere.


Miljøpolitik for Ringgården

Ringgården har en stærk profil udadtil, når det gælder nyopførte klimavenlige boliger af høj arkitektonisk kvalitet. Formålet med miljøpolitikken er at have en tilsvarende opmærksomhed på afdelingernes udearealer, vedligeholdelse og klimavenlige renoveringer samt drift og adfærd i afdelinger.   
Miljøpolitikken er udarbejdet af et tværfagligt udvalg og blev godkendt på repræsentantskabsmødet i 2011.
Udvalget arbejder videre med konkrete handleplaner, bl.a. et grønt idékatalog til afdelingerne.

Se miljøpolitikken her

 

Beboerhåndbøger (elektroniske) - sætter fokus på adfærd
Ét er bygge lavenergiboliger og derved skabe rammerne for et lavt energiforbrug, men undersøgelser viser, at brugernes adfærd i boligen kan betyde, at boligens energiforbrug kan variere med en faktor 4. Dvs. at selvom to boliger er ens, kan den ene bruge fire gange så meget energi, som den anden – alene pga. brugerens adfærd.

Derfor udarbejder vi beboerhåndbøger til indflytterne i vores lavenergiboliger, som bl. rummer tips til, hvordan man opnår et godt indeklima og lave energiregninger.

 

Koncept for beboerinddragelse i renoveringsprojekter
Med udgangspunkt i AlmenNets koncept for beboerinddragelse i renoveringsprojekter udarbejdes et koncept for, hvordan vi i Ringgården kan inddrage afdelingsbestyrelsernes, medarbejdere og andre interessenters engagement i større renoveringssager og nybyggeri.

Målet er at:

  • Styrke afdelingens følelse af medejerskab for projekterne
  • Give vore eksterne samarbejdspartnere et redskab til bedre at forstå beboerprocessen i forbindelse med gennemførelsen af større projekter
  • Reducere antallet af klager fra beboere i forbindelse med større projekter