Vision og strategi

I Ringgården arbejder vi efter en visions- og strategiplan, som vi satte i gang helt tilbage i 2009.
Vision 2020 blev formuleret på baggrund af en proces, der involverede ca. 50 medarbejdere og folkevalgte.

I 2020 er Ringgården kendt for at:
• Bygge boliger til alle – med plads til individet
• Tænke, bygge og skabe rammer for at leve grønt
• Være en attraktiv organisation med fælles værdier


"I 2020 er Ringgården således en boligforening, der henvender sig bredt til forskellige samfundsgrupper fra direktøren på efterløn til den enlige, arbejdsløse forælder. Ringgården er kendt som en visionær boligforening, der eksperimenterer med bæredygtighed i forhold til arkitektur og boformer. Samtidig fremstår Ringgården som en åben og solidarisk forening, der arbejder aktivt for fællesskab og godt naboskab.

Ringgården er desuden en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Via en fleksibel organisationsstruktur og en åben og anerkendende kommunikationsform formår Ringgården at arbejde på tværs og skabe holdbare visionære løsninger og meningsfulde arbejdsopgaver til alle medarbejdere."

For at virkeliggøre visionen har vi udpeget tre indsatsområder:
• Organisation
• Service
• Fysiske rammer

 

Inden for hvert af disse indsatsområder har der siden 2009 været arbejdet med en række projekter, som skal virkeliggøre visionen. Der er således tale om en dynamisk plan, der fungerer som et aktivt arbejdsredskab for boligforeningens ledelse og organisationsbestyrelse. Løbende sættes nye skibe i søen og kurser justeres, så skibene kan sejles sikkert i havn.

Du kan læse hele Vision, strategi og handleplan for Ringgården her.