Repræsentantskabet

Repræsentantskabet, der er den øverste myndighed i Ringgården, består af 125 repræsentanter. Dels 118 repræsentanter fra Ringgårdens 46 boligafdelinger, dels syv medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Repræsentanter mødes én gang årligt til ordinært repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. træffes beslutning om:

- Ringgårdens byggepolitik
- Køb, salg eller væsentlig forandring af Ringgårdens ejendomme
- Iværksættelse af nybyggeri
- Ændring af vedtægterne
- Regnskabsgodkendelse for boligafdelingerne og boligorganisationen
- Valg af revisionsfirma

Det er muligt for Ringgårdens beboere at stille forslag til repræsentantskabet - dette gøres på de årlige afdelingsmøder. Hvis afdelingen vedtager forslaget, vil afdelingsbestyrelsens repræsentanter være forpligtet til at viderebringe forslaget til det årlige repræsentantskabsmøde.

 

det er repræsentantskabet, der bestemmer...

Repmøde