Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen består af syv medlemmer. De seks medlemmer vælges af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde - derudover vælger medarbejderne en medarbejderrepræsentant.

Det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for Ringgårdens drift og økonomi.
Til at varetage dette i dagligdagen har organisationsbestyrelsen ansat direktør Martin Hersom Bien, som står for den daglige ledelse af Ringgården.

Organisationsbestyrelsens ansvarsområder:
- Har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger
- Ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af organisationen
- Skal tilse, at boligorganisationen efterlever gældende love og regler
- Er ansvarlig for udarbejdelse af dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Aarhus kommune

Organisationsbestyrelsen holder møde hver måned, hvor en lang række ting er på dagsordenen, blandt andet:
- Organisationens økonomi
- Nybyggeri og renoveringsopgaver
- Personalesager
- Diverse indstillinger

Bestyrelsens medlemmer er kontaktpersoner for Ringgårdens afdelinger, ligesom de er medlem af en række udvalg, herunder:
- Forretningsudvalg
- Byggeudvalg
- Repræsentantskabet i AARHUSbolig
- Varmecentral for Aarhus Vest
- Ringgårdens uddannelsesudvalg
- Redaktionsudvalget for Ringgården Update
- Administrationsudvalget for Frydenlund
- Aarhus kommunes Byudviklingsudvalg
- Styregruppen for helhedsplan i Trigeparken

Alle beboere kan rette henvendelse til organisationsbestyrelsen ved enten at sende en mail direkte til det enkelte bestyrelsesmedlem eller til bogodt@bf-ringgaarden.dk, så vil henvendelsen blive videresendt til rette vedkommende.