Love og vedtægter

De almene boligorganisationer hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Der er derfor en lang række love, som Boligforeningen Ringgården administrerer efter. Her finder du dels Ringgårdens vedtægter og de lovskrifter, vi som almen boligorganisation skal efterleve.

 

Vedtaegter Ny Forside

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården - sidste revision godkendt af repræsentantskabet den 10. juni 2021.

 

Se pdf af vedtægterne her

 
Der er to hovedlove, som gælder for den almene sektor:

Lov om almene boliger 

Lov om leje af almene boliger.


Almene boligorganisationer hører under Ministeriet for by, bolig og landdistrikter - på ministeriets hjemmeside kan du læse mere

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter

 

På Retsinformation finder du flere bekendtgørelser og cirkulærer om almene boliger

Bekendtgørelser og cirkulærer på Retsinformation