Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er en af grundpillerne i Boligforeningen Ringgården. Centralt placeret i dette er afdelingsbestyrelsen, der er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til, om forslagene skal godkendes. Se, hvordan du stiller forslag her. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Det er også afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse.

Afdelingernes beboere vælger repræsentanter til Ringgårdens øverste myndighed, repræsentantskabet. Ud af sin midte vælger repræsentantskabet boligforeningens organisationsbestyrelse, der er boligforeningens ledelse.

 

Diagram Beboerdemokrati