Servicetelefonen

Servicetelefonen - hvis uheldet er ude

Boligforeningens servicetelefon kan kontaktes på tlf. 38 17 10 71.
Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider.
På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv.