Servicetelefonen

Servicetelefonen - hvis uheldet er ude

Boligforeningens servicetelefon kan kontaktes på 38 17 10 71.
Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider.
På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv.