Sekretariat

 • Maria

  Sekretariatschef

  maa@bf-ringgaarden.dk

 • Maria2
 • Daglig leder af sekretariatet.
  Overordnet ansvarlig for HR, jura, beboerdemokrati samt processer og projekter.

 • Lotte

  Chefsekretær

  le@bf-ringgaarden.dk

 • Lotte
 • Sekretær for organisationsbestyrelsen, direktør og afdelingsbestyrelser
  Tilrettelæggelse af repræsentantskabs- og afdelingsmøder
  Vedligeholdelse af hjemmeside og extranet
  SMS-service
  Beboerklager

 • Lene

  Inspektørassistent

  lt@bf-ringgaarden.dk

 • Lene
 • Afløser for inspektører
  Overslag på flyttelejligheder
  SMS-service

 • Marianne

  Kommunikations- og sekretariatsmedarbejder

  mni@bf-ringgaarden.dk

 • Marianne Web
 • Beboerbladet Ringgården Update - redaktion, artikler og opsætning
  Sociale medier
  Beboerkommunikation
  Ringgården.dk - udvikling, produktion og vedligehold
  Beboerdemokrati

 • Bente

  Sekretariatsmedarbejder/HR

  bs@bf-ringgaarden.dk

 • Bente
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
  Kontakt el, vand og varme (klager)
  Løn
  Diverse HR opgaver
  Diverse afstemninger m.v.

 • Caroline

  Servicemedarbejder

 • Caroline Web
 • Servicemedarbejder for selskabslokalet "Salen" på Paludan Müllers Vej 92, 8200 Aarhus N.

 • Xenia

  Studiemedhjælper

 • Xenia Web