Administration

Kundeservice
Hvis du har spørgsmål om leje af bolig, opsigelse, husleje, vedligeholdelseskonto eller flytteopgørelse, så skal du tale med Kundeservice.

Klage
Hvis du vil indgive en klage eller nogen har klaget over dig, så skal du tale med Sekretariatet.

Forbrugsregnskaber
Hvis du har spørgsmål om forbrugsregnskaber, skal du tale med Bente Sørensen, som arbejder i Sekretariatet

Drift
Hvis du vil tale med inspektøren for din afdeling eller har spørgsmål til flyttesyn, skal du tale med Driftsafdelingen.

Servicetelefonen
Boligforeningens servicetelefon kan kontaktes på tlf. nr. 70 11 12 14.

Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider. På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv. 

Øvrige henvendelser
Du kan også sende en besked til administrationen ved at vælge Kontaktformularer.

Du finder en oversigt over organisationsbestyrelsesmedlemmer under Organisationsbestyrelse.

Du kan se en oversigt over ejendomfunktionærer under Ejendomsfunktionærer.

Boligforeningens øvrige medarbejdere kan ses under de enkelte afdelinger øverst på denne side.