Administration

Boligforeningens administration finder du her:
Boligforeningen Ringgården 
Dybedalen 1A 
8210  Aarhus V.

Telefon: 88 30 30 50 
E-mail: bogodt@bf-ringgaarden.dk

Boligforeningens servicetelefon kan kontaktes på 3817 1071. Servicetelefonen er et telefonberedskab uden for Ringgårdens åbningstider. På servicetelefonen kan beboerne rekvirere hjælp til uopsættelige reparationer som f.eks. sprængte vandrør, strømsvigt osv. 
Læs mere om servicetelefonen her.

Du kan også sende en besked til administrationen ved at vælge Kontaktformularer.

Du finder en oversigt over boligforeningens medarbejdere og hovedbestyrelsesmedlemmer under hhv. Administrationen, Ejendomsfunktionærer og Hovedbestyrelse.