Vigtigt at vedligeholde din bolig

I alle Ringgårdens boligafdelinger er der B-ordning. Det betyder, at du ikke flytter ind i en fuldt istandsat bolig. Til gengæld skal du heller ikke aflevere din bolig fuldt istandsat, når du flytter.

Hver måned betaler du et fast beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Saldoen kan du se på din huslejeopkrævning. Ifølge lejeloven er det udlejers – altså Ringgårdens – ansvar at vedligeholde boligen i boperioden. Men som beboer får du stillet vedligeholdelseskontoen til rådighed, så i praksis er det dig, der står for vedligeholdelsesarbejdet.

Mens du bor i boligen
Mens du bor i boligen, skal du selv være med til at holde din bolig i god stand. Det vil sige male vægge og behandle gulve med jævne mellemrum, så boligen ikke bliver misligholdt. Ringgården vedligeholder fast inventar i boligerne (bl.a. el-installationer, sanitet m.v.).
Du kan vælge selv at udføre arbejdet, hvis det vel at mærke gøres håndværksmæssigt korrekt, eller du kan bestille en håndværker til at udføre arbejdet.

Vedligeholdelseskontoen kan kun benyttes til:

  • hvidtning og maling af vægge, lofter (herunder radiatorer, rør, fodpaneler, gerigter o.l.)
  • maling af døre, køkkenlåger og skabslåger (hvis dette er vedtaget i afdelingen)
  • tapetsering
  • gulvbehandling (let slibning, lakering, olie-, sæbe-, ludbehandling o.lign.) 


Vedligeholdelseskontoen kan dække dokumenterede omkostninger til indkøb af malervarer, leje af stige, tapetbord og lignende nødvendigt udstyr eller betaling af et malerfirma. Det er dog vigtigt at sige, at der skal være tale om nødvendigt arbejde.

Pengene følger boligen
Når du opsiger boligen, disponerer du ikke længere over det beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Pengene følger nemlig boligen. Ved synet afleverer du nøglerne, og boligen er principielt klar til den nye indflytter.

Man skal selv betale, hvis man ikke har passet ordentligt på de ting, som hører til boligen. Har man forsøgt at sætte noget i stand i boligen, og det ikke er gjort godt nok, dvs., som en håndværker ville gøre det, så er det fejlagtig vedligeholdelse, og så skal man også selv betale for istandsættelsen. Hvis lejemålet er mangelfuldt rengjort, kommer du selv til at betale alle udgifter til rengøring af boligen.

I Ringgårdens vedligeholdelsesreglement kan du læse meget mere om reglerne for vedligeholdelse.Helt praktisk - når du vil gøre brug af din vedligeholdelseskonto

  • Du kan få en rekvisition ved at logge ind på Min Side på www.bf-ringgaarden.dk. Under menupunktet Forespørg rekvisition kan du bestille en rekvistion, som du får tilsendt pr. mail. Med rekvisitionen kan du betale enten for materialer til maling eller tapetsering eller en autoriseret håndværker. Du afleverer blot rekvisitionen til malerfirmaet eller maleren (som skal være medlem af en mesterorganisation), og de vil sende faktura og rekvisition tilbage til boligforeningen.

  • Du kan selv lægge ud og få beløbet refunderet, du skal blot sende eller aflevere den originale kvittering/bon.

  • Her finder du en liste over farvehandler mm. hvor du kan benytte rekvisition.