Du skal dokumentere din studieaktivitet

For at kunne bo i en ungdomsbolig i Boligforeningen Ringgården, skal du være under uddannelse. I henhold til ”Bekendtgørelsen om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger §3 er boligforeningen forpligtet til at udføre studietjek mindst én gang årligt.

Du er stadig studieaktiv
Hvis du fortsat følger det sædvanlige uddannelsesforløb, har du mulighed for at underskrive online med NemID ved at følge linket i den mail, vi har sendt til dig.
Kontakt udlej@bf-ringgaarden.dk, hvis ikke du har modtaget mailen.
Du kan også vælge at maile din tro- og loveerklæring til udlej@bf-ringgaarden.dk

Du har ikke fulgt de foreskrevne eksaminer/prøver
Har du været under uddannelse, men uden at følge det foreskrevne uddannelsesforløb og gå til de foreskrevne eksaminer/prøver, kan du i samarbejde med dit uddannelsessted udfylde blanketten, Bilag 2. Blanketten udskrives, udfyldes og underskrives af dig og din uddannelsesinstitution, hvorefter den mailes til udlej@bf-ringgaarden.dk eller sendes pr. post til Boligforeningen Ringgården. 

Ung med særligt behov
Har du fået din ungdomsbolig tildelt under særlige vilkår gennem en kommune, skal din sagsbehandler bekræfte, at du er berettiget til en ungdomsbolig uden at være under uddannelse. Du skal selv kontakte din sagsbehandler.Bekræftelsen sendes til udlej@bf-ringgaarden.dk

Ansøgning om forlængelse af  lejekontrakten
Hvis din lejekontrakt ophører, før du er færdig med din uddannelse, kan du søge om forlængelse her. Ansøgningsskemaet skal printes ud, udfyldes, underskrives og sendes til udlej@bf-ringgaarden.dk.