Skadedyr

Information om, hvad du skal gøre ved de mest almindelige skadedyr

Opdager du skadedyr i din bolig, uanset om det er væggelus, kakerlakker, skægkræ, mus, rotter m.m. så reager straks.

Tag et foto og send det til din varmemester, som vil tage affære. Det er vigtigt at komme i gang med at bekæmpe, inden skadedyrene når at sprede sig til hele bygningen. 

Det er typisk udlejers ansvar at fjerne skadedyrene og betale de omkostninger, der er forbundet med det. Som lejer hæfter du for regningen, hvis du har handlet uforsvarligt, eller har undladt at informere om problemet i tide.

BL har yderligere information og tips om skadedyr i boligen: Læs her 

Siden er under opbygning

 Skægkræ

 Kakerlak  Væggelus

SKÆGKRÆ

Ligner en sølvfisk, men større. Ikke farligt for mennesker og dyr, men gør skade på din bolig.

Kontakt straks varmemesteren.

Læs mere her.

KAKERLAK

Undgå at få dem med hjem fra ferien sydpå. Kan bære på sygdomme som fx salmonella. 

Kontakt straks varmemesteren.

 Læs mere her. 

VÆGGELUS

Undgå at få dem med hjem fra ferien sydpå. Suger blod fra mennesker og er svære at slippe af med.

Kontakt straks varmemesteren.

Læs mere her.

 Rotter  Mus  

ROTTER

Har du rotter i din bolig, eller har du set rotter udenfor?
Husk: Det er gratis at få fjernet rotter – uanset hvor de er... 

Kontakt straks varmemesteren.

Læs mere her.

MUS

Mus kan lave skader på de elektriske installationer med store konsekvenser til følge.

Sæt fælder op og hvis kontakt din varmemester. 

Læs mere her.