Persondatalov

25. maj 2018 trådte en ny persondatalov i kraft. Kort fortalt handler den nye persondatalov om, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles.

Boligforeningen Ringgården behandler løbende forskellige personoplysninger om dig, som er nødvendige for vores arbejde med at administrere dit lejeforhold. 

  • Ringgården opbevarer kun oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde. Oplysningerne må kun behandles af medarbejdere, som har tilknytning til den specifikke sag.

  • Ringgården sletter al data, som ikke længere er relevant.

  • Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.). Disse data er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

Er det lovligt for os at opbevare dit CPR-nummer? 
Ja, da vi har et fast kundeforhold med både boligsøgende og beboere, er det lovligt for os at opbevare CPR-numre. Det er et krav, at vores IT-systemer lever op til Datatilsynets krav. Det betyder bl.a. en sikker forbindelse mellem vores webside og din browser.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Ifølge 'Persondataloven' skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Boligforeningen Ringgården udleverer ikke den enkelte brugers oplysninger til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt giver samtykke til det.

Vi kan dog ikke garantere fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk. Så selv om vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. Du sender derfor dine data på eget ansvar.

Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine persondata via linket herunder.