Opsigelse og flytning

Her kan du udfylde en opsigelsesblanket og underskrive den med NemID. I den grå bjælke ovenover finder du gode råd og andre ting, som er værd at vide i forbindelse med opsigelse og fraflytning.

Almindelige almene boliger skal opsiges med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Ungdomsboliger skal opsiges med seks ugers varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Du hæfter for lejen i opsigelsesperioden. Ønsker du at fraflytte, inden varslet udløber, så husk at angive datoen for, hvornår du er fraflyttet lejemålet. 
Du bedes have dit NEM-ID parat, inden du udfylder formularen.