Ordensregler

Alle Ringgårdens boligafdelinger har nogle ordensregler. Det vil sige et sæt fælles regler, som beboerne har vedtaget for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj, for at passe på boligerne og udearealerne m.m.


Almindelige ordensregler i boligen kan f.eks. være:
- hvornår må man bruge boremaskiner og andre larmende maskiner.
- at man ikke spiller høj musik efter kl. xx.
- at man skal huske at fortælle naboerne, hvis man holder fest.
- om man må holde hund eller kat.

Almindelige ordensregler uden for boligen kan f.eks. være:
- at man passer på afdelingens blomster og buske.
- at man ikke smider sit affald uden for de dertil indrettede steder.
- hvordan man gør rent i vaskeriet efter brug.

I ordensreglerne er der udover reglerne oftest også en række praktiske oplysninger om f.eks:
- affaldssortering
- brug af vaskeriet
- parkeringsforhold.

Ordensreglerne bidrager både til et godt naboliv og til at holde boliger og fællesarealer i god stand. Formålet er også at holde vedligeholdelsesudgifterne nede, for det er beboerne i en boligafdeling, som i sidste ende gennem huslejen kommer til at betale, når noget ødelægges.  

Det er en god idé at læse ordensreglerne igennem, hvis du er i tvivl om, hvad I har aftalt i din boligafdeling.

Hvis du har forslag til ændringer af afdelingens ordensregler, kan du rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen. 
Du kan også selv fremsætte et forslag til ændringer af afdelingens ordensregler på det årlige ordinære afdelingsmøde.

Du kan stille forslag til ændring af afdelingens ordensregler på afdelingsmødet...