Hvis du vil indsende en klage

Har du problemer med en af dine naboer, kan en venlig samtale oftest løse problemerne. Er det ikke tilfældet, har du mulighed for at sende en klage til Ringgården.

I Ringgården har vi udarbejdet en procedure for, hvordan vi behandler klagesager. Proceduren er gennemgået og godkendt af vores advokat og du kan læse den i sin fulde længde ved at klikke her.

Herunder kan du se, hvordan du sender en klage, og hvad den skal indeholde for at blive sagsbehandlet:

  • Klagen skal være skriftlig og sendes til Boligforeningen Ringgården, Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V, eller mailes til klage@bf-ringgaarden.dk. Hvis henvendelsen ikke sker skriftlig, vil klagen blive afvist.

  • Klagebrevet skal indeholde fuldstændig navn og adresse på den/de beboere, der klages over.

  • I brevet skal det klart fremgå, hvad der klages over ligesom der, især ved støjklager, skal oplyses dato og klokkeslæt for, hvornår støjen/generne er foregået. Tidspunkterne er vigtige af hensyn til en eventuel videre sagsbehandling i Beboerklagenævnet.

  • Klagebrevet skal være til at læse og være påført underskrift, fulde navn og adresse på underskrivere. Vær opmærksom på, at Ringgården af bevismæssige årsager som udgangspunkt IKKE behandler klager, der kun er underskrevet af én beboer. Klagen skal være underskrevet med mindst to underskrifter.

 

I henhold til databeskyttelsesloven har vi udarbejdet Behandling af personoplysninger ved husordensklager.

Husk at Ringgården repræsenterer begge parter i en klagesag...