Hvis du bekymrer dig om en nabo...

En undersøgelse blandt beboere i almene boliger viser, at langt de fleste beboere føler sig helt trygge ved at have en psykisk syg som nabo. Men mere end halvdelen aner ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de er bekymrede for naboen eller gerne vil hjælpe.


I Aarhus Kommune er der forskellige tilbud, som hører under Centeret for Akut- og Opsøgende Indsatser.
For mange kan det at handle, i forhold til en sindslidende nabo, være en svær grænse at overskride. Men man skal ikke være bange for at henvende sig - alle henvendelser behandles fortroligt begge veje rundt. 

Klik på billederne herunder, og læs om de muligheder du har, hvis du er bekymret for en nabo i din boligafdeling og gerne vil hjælpe:

 Varmemester Ring Til  Akutteamet  Udrykningsteamet  Politiet