Hvem kontakter jeg hvis

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål om din bolig eller boligafdeling, kan varmemesteren, afdelingsbestyrelsen eller medarbejdere i administrationen hjælpe dig.

Varmemesteren 
Varmemesteren er ansat af Ringgården til at passe afdelingen. Hvis du har spørgsmål eller problemer, så kan du trygt spørge varmemesteren i dennes daglige træffetid. Se under din afdeling.

Får du alvorlige problemer uden for varmemesterens daglige arbejdstid – hvis der f.eks. springer et vandrør – skal du ringe til Servicetelefonen på tlf. nr. 70 11 12 14.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne. Afdelingsbestyrelsens medlemmer får ikke løn, men arbejder frivilligt for at styrke afdelingens sociale liv og for at varetage beboernes interesser. Alt, hvad der handler om aktiviteter i boligområdet, skal man gå til afdelingsbestyrelsen med. Du kan finde din afdelingsbestyrelse under din afdeling.

Ringgårdens Administration
Administrationen ordner alt, hvad der handler om betaling af husleje og varme, vand el m.m., med mindre der afregnes direkte med værket.

Du kan også henvende dig til Administrationen, hvis du får problemer med nogle af dine naboer eller om husorden.

Under Kontakt kan du finde medarbejderne i Administrationen.

Boligsociale medarbejdere
I nogle af Ringgårdens boligafdelinger er der ansat medarbejdere, som har til opgave at støtte det sociale liv eller fremme gennemførelsen af vedtagne forbedringer i samarbejde med beboerdemokratiet. Det gælder Rundhøj (afd. 17), Frydenlund (afd. 18), Trigeparken (afd. 19 og 20) og Herredsvang (afd. 21).

 

Hvem Skal Jeg Kontakte