Du har ret til at forbedre din bolig

Du har ret til at forbedre din bolig, så den passer til dig og dine behov. Det kaldes den individuelle råderet. Herudover er der den kollektive råderet, når afdelingsmødet f.eks. beslutter, at alle beboere i en afdeling skal have mulighed for eksempelvis at få nye køkkener.

Her finder du en kort beskrivelse af de forskellige typer af råderet. Udover den individuelle og kollektive råderet er der installationsretten. Desuden er der mulighed for forbedringer uden for boligen, men det kræver afdelingsmødets beslutning. Hvis du er i tvivl om, hvad der er besluttet i din afdeling, er du velkommen til at kontakte driftsafdelingen. 


Individuel råderet

Når du benytter dig af den individuelle råderet, er det vigtigt at orientere Ringgården, inden du går i gang. Du skal have en godkendelse, for at du efterfølgende kan få godtgørelse af de dokumenterede udgifter, hvis du flytter, inden beløbet er nedskrevet. En forbedring af boligen skal ikke reetableres ved fraflytning.

Ved råderet er det således muligt at indsætte f.eks. et nyt køkken, som man selv vælger og betaler. Flytter man, inden der er gået 20 år – såfremt afskrivningsperioden er 20 år – får man nogle af udgifterne refunderet.

Er der derimod tale om en forandring, som ikke hæver boligens værdi, kan Ringgården forlange, at boligen bliver reetableret, når man flytter.


Kollektiv råderet

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om, at alle beboere i afdelingen har mulighed for at gennemføre bestemte forbedringer f.eks. renoveringer af badeværelser, nye køkkener mv. under den kollektive råderet.


Installations retten

Du har ret til at installere opvaskemaskine, vaskemaskine m.m. Men husk at give meddelelse til Ringgården, inden du foretager dig noget. Find blanket her. Alle installationer skal foretages håndværksmæssigt korrekt. 


Råderet uden for boligen

I nogle afdelinger er det også muligt at foretage forbedringer eller ændringer uden for boligen. Men her er det afdelingsmødet, som beslutter, hvad der er tilladt i afdelingen. Ligesom det er afdelingsmødet, der beslutter, om der skal ske en reetablering ved fraflytning.