Afdelingsmødet

Hvert år i september indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen. Hvis du vil have indflydelse, er det altså vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet, som er den øverste myndighed i boligafdelingen.

 3 GODE GRUNDE til at deltage i afdelingsmødet:

Du kan få indflydelse på din hverdag
Der er beboerdemokrati og det betyder, at du har indflydelse på den daglige drift. De beboere, som møder op, er eksempelvis med til at fastsætte afdelingens husorden, regler for brug af fællesområder og udearealer og mange andre ting i afdelingen.

Du kan være med til at vedtage næste års budget og dermed huslejen 
I en boligforening er den enkelte afdeling en selvstændig juridisk og økonomisk enhed. Du får indsigt i, hvad huslejen bruges til og er med til at planlægge, hvad der skal fornyes og forbedres i afdelingen.

Du kan være med til at vælge din afdelingsbestyrelse
Afdelingsbestyrelsen er den øverste myndighed i en afdeling og fungerer som en slags tillidsmænd for afdelin-gens beboere og som kontaktled til administrationen.  

Hvis du har gode ideer, eller der er problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse - dens medlemmer fungerer som en slags tillidsrepræsentanter for afdelingens beboere.

Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at bo alment, kan du læse BL's folder "Om at bo alment" - klik her.