Du har indflydelse, hvis du vil

Et vigtigt kendetegn i en almen boligafdeling er beboerdemokratiet. Kort fortalt betyder det, at du har indflydelse på og er med til at beslutte, hvordan jeres boligområde skal være. Men det kræver, at du deltager aktivt.

Hvert år i september indkalder afdelingsbestyrelsen til et beboermøde, hvor alle beboere inviteres til at sige deres mening eller komme med forslag til, hvad der skal ske i afdelingen. Hvis du vil have indflydelse, er det altså vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet, som er den øverste myndighed i boligafdelingen.


gode grunde
 til at deltage i afdelingsmødet:

 • du er med til at beslutte budgettet og dermed kommende års husleje
 • du får fuld indsigt i, hvad huslejen bruges til
 • du får indflydelse på de beslutninger, der træffes omkring vedligeholdelse og fornyelse i afdelingen
 • du er med til at vælge afdelingsbestyrelsen, som repræsenterer afdelingen – og du kan selv stille op
 • du er med til at beslutte husordensreglerne for afdelingen
 • du er med til at beslutte, hvilke sociale aktiviteter der skal være i afdelingen
 • du møder dine naboer
 • og meget mere


Hvis du har gode ideer, eller der er problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse - dens medlemmer fungerer som en slags tillidsrepræsentanter for afdelingens beboere.
Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at bo alment, kan du læse BL's folder "Om at bo alment" - klik her.  

 

Du kan stille op til afdelingsbestyrelsen

Hvis du har mod på at være endnu mere aktiv, har du altid mulighed for at stille op og forsøge at blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen.

At være et medlem i bestyrelsen betyder, at du

 • skal fungere som tillidsmand for afdelingens beboere
 • bliver kontaktleddet til administrationen
 • er med til at sørge for, at de beslutninger, der bliver truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet
 • sammen med den øvrige afdelingsbestyrelse er med til at gøre boligafdelingen til et godt sted at bo
 • kan gøre en forskel 


At sidde i afdelingsbestyrelsen er ikke kun hårdt arbejde. Du får muligheden for at få dine idéer omsat til virkelighed. Du kan komme på kurser i bestyrelsesarbejde, udvide dit netværk og løse spændende opgaver i fællesskab med andre.
Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse, kan du læse BL's folder "Ny i afdelingsbestyrelsen" klik her.