• Her er du:  
  • Afdeling 38

Velkommen til Bakkehusene

Elmehøjen 90 til 184, 8200 Aarhus N.

Vores afdeling hedder Bakkehusene, fordi den ligger højt oppe på Lisbjerg Bakke med en vidunderlig udsigt ned over Egådalen og ind mod Aarhus.

Bakkehusene er den første bebyggelse i det, der engang i fremtiden skal blive til en ny by med ca. 25.000 indbyggere. Så man kan kalde os de første pionerer i den nye by.

Der er 47 rækkehuse i to etager, det er lavenergiboliger med en energiprofil, der først bliver krav om i 2020.

Materialerne er testet i forhold til deres genbrugelighed efter principperne i ”vugge-til-vugge-tænkningen”.

Desuden arbejdes der med LAR-løsninger, dvs. at al regnvand nedsives på grunden eller ledes i åbne render til småsøer længere nede ad bakken.